پورتال های سازمانی

پورتال های سازمانی مکانی هستند که سازمان و واحد های آن می توانند به صورت یکپارچه به آن دسترسی داشته باشند و منابعی که به اشتراک گذاشته شده را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.

آموزش ایجاد صفحه ویکی

  1. از تنظیمات سایت بر روی site content کلیک کنید.
  2. گزینه new site را بزنید.
  3. از قسمت Subsite، گزینه new subsite را بفشارید.
  4. در پنجره نمایش یافته، برای صفحه عنوان مناسبی در نظر بگیرید.
  5. از قسمت انتخاب الگو، تب Publishing را کلیک کنید و از گزینه های لیست، گزینه Enterprise Wiki را انتخاب نمایید.
  1. دکمه Create را کلیک کنید.
  به بالای صفحه بردن