پورتال های سازمانی

پورتال های سازمانی مکانی هستند که سازمان و واحد های آن می توانند به صورت یکپارچه به آن دسترسی داشته باشند و منابعی که به اشتراک گذاشته شده را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.

آموزش ایجاد وظیفه

  1. از تنظیمات سایت به Site Content بروید و روی گزینه add an app کلیک نمایید.
  1. بر روی دکمه Tasks کلیک کنید.
  2. در پنجره نمایش یافته، برای لیست وظایفتان نام مناسبی بگذارید.
  3. در صورت دلخواه با کلیک بر روی گزینه Advance Option، به لیست وظایف توضیحات اضافه نمایید.
  1. با کلیک بر روی لیست وظایف ایجاد شده آن را باز نمایید.
  2. برای ایجاد وظیفه جدید، می توانید یکی از دو راه زیر را در پیش بگیرید.

روش اول:

بر روی گزینه new task کلیک کنید.

در پنجره نمایش یافته جزئیات مربوط به وظیفه را وارد نمایید.

روش دوم:

بر روی گزینه edit کلیک کنید.

در نمای data sheet می توانید با سرعت بیشتری وظیفه تعریف نمایید.

برای دسترسی به ویژگی های وظیفه بر روی ( ) کلیک کنید. با این کار به امکاناتی از قبیل ایجاد زیر وظیفه، حذف وظیفه از Timeline، حذف کامل وظیفه، هشدار و … دسترسی خواهید داشت.

  به بالای صفحه بردن