نرم افزار همراه FSM

اپلیکیشن باشگاه ویژه فروشندگان فروشگاه های لوازم خانگی می باشد.

آموزش بررسی وضعیت پرداخت محصولات جشنواره

مرحله اول

در صفحه اصلی اپلیکیشن گزینه وضعیت پرداخت محصولات جشنواره را انتخاب کنید.

مرحله دوم

جشنواره‌ی مورد نظر را انتخاب فرمایید. از این طریق امکان بررسی اطلاعات محصول مشمول جشنواره میسر می گردد.

  به بالای صفحه بردن