انتخاب سرویس (1699)

این سامانه جهت استفاده مشتریان،نمایندگان با امکاناتی ازقبیل ثبت فاکتور،گزارشات مالی،خرید قطعات و ...

آموزش برقراری تماس امن با مشتری

مرحله اول

ابتدا وارد پذیرش مورد نظر شده و گزینه ي تماس امن را انتخاب نمایید.

مرحله دوم

می توانید با شماره همراه اول مشتری و یا در صورت وجود، با شماره همراه دوم مشتری تماس امن برقرار نمایید. (فقط برای برقراری تماس امن اینترنت همراه را روشن نمایید.) 

  به بالای صفحه بردن