امور قرادادها

این سامانه جهت امور قراردادهای گروه صنعتی انتخاب فراهم گردیده است.در این سامانه امکاناتی شامل ثبت درخواست قرارداد توسط واحدهای سازمان، اعمال نظر دپارتمانهای مرتبط، تأیید نهایی قرارداد و چاپ قرارداد فراهم گردیده است.

آموزش تعریف نوع قرارداد

1. از سمت راست پنل مدیریتی، منوی اطلاعات پایه را انتخاب نموده و سپس گزینه نوع قرارداد را کلیک کنید.

2. پس از تکمیل فیلدهای ستاره دار بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

3. در صورت لزوم، امکان حذف یا ویرایش نوع قرارداد ثبت شده به ترتیب از طریق دکمه های  وجود دارد.  

  به بالای صفحه بردن