امور قرادادها

این سامانه جهت امور قراردادهای گروه صنعتی انتخاب فراهم گردیده است.در این سامانه امکاناتی شامل ثبت درخواست قرارداد توسط واحدهای سازمان، اعمال نظر دپارتمانهای مرتبط، تأیید نهایی قرارداد و چاپ قرارداد فراهم گردیده است.

تعیین اسناد مورد نیاز برای قرارداد

گام اول: تعریف سند

اگر سند مورد نظر از قبل در سیستم تعریف نشده است، مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. از منوی اصلی برنامه اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.
  2. زیر منوی نوع سند را کلیک کنید.
  3. پس از تعیین نام سند، دکمه تایید را بفشارید.
  4. در صورت داشتن دسترسی لازم و کافی، از طریق دکمه های می توانید سند را حذف و یا ویرایش نمایید.

گام دوم: تعیین مدارک قرارداد

  1. از منوی اصلی برنامه اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.
  2. زیر منوی مدارک قرارداد را کلیک کنید.
  3. پس از تکمیل فیلدهای فرم، دکمه تایید را بفشارید.
  4. در صورت داشتن دسترسی لازم و کافی، از طریق دکمه های می توانید مدارک قرار داد را حذف و یا ویرایش نمایید.
  به بالای صفحه بردن