امور قرادادها

این سامانه جهت امور قراردادهای گروه صنعتی انتخاب فراهم گردیده است.در این سامانه امکاناتی شامل ثبت درخواست قرارداد توسط واحدهای سازمان، اعمال نظر دپارتمانهای مرتبط، تأیید نهایی قرارداد و چاپ قرارداد فراهم گردیده است.

ثبت امضاهای قرارداد

برای این که مشخص نمایید چه کسانی مسئول امضا نمودن قرارداد هستند، مسیر زیر را دنبال نمایید:

  1. از منوی اصلی اطلاعات پایه را کلیک کنید.
  2. از زیر منو گزینه واحدهای درخواست کننده را انتخاب نمایید.
  3. پس از تکمیل فیلدهای فرم، دکمه ثبت را بفشارید.
  به بالای صفحه بردن