امور قرادادها

این سامانه جهت امور قراردادهای گروه صنعتی انتخاب فراهم گردیده است.در این سامانه امکاناتی شامل ثبت درخواست قرارداد توسط واحدهای سازمان، اعمال نظر دپارتمانهای مرتبط، تأیید نهایی قرارداد و چاپ قرارداد فراهم گردیده است.

آموزش ثبت طرف های دوم قرارداد

با توجه به این که قرارداد ممکن است فی مابین اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی منعقد گردد، در سامانه امکان ثبت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی وجود دارد.

ثبت اشخاص حقوقی

  1. از منوی اصلی برنامه اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.
  2. زیرمنوی طرف های دوم قرارداد را کلیک کنید.
  3. گزینه ثبت را انتخاب نمایید.
  4. منوی اشخاص حقوقی را انتخاب نمایید.
  5. پس از تکمیل فیلدهای ستاره دار، دکمه ثبت را بفشارید.

ثبت اشخاص حقیقی

  1. از منوی اصلی برنامه اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.
  2. زیرمنوی طرف های دوم قرارداد را کلیک کنید.
  3. گزینه ثبت را انتخاب نمایید.
  4. منوی اشخاص حقیقی را انتخاب نمایید.
  5. پس از تکمیل فیلدهای مربوطه، دکمه ثبت را بفشارید.
  به بالای صفحه بردن