امور قرادادها

این سامانه جهت امور قراردادهای گروه صنعتی انتخاب فراهم گردیده است.در این سامانه امکاناتی شامل ثبت درخواست قرارداد توسط واحدهای سازمان، اعمال نظر دپارتمانهای مرتبط، تأیید نهایی قرارداد و چاپ قرارداد فراهم گردیده است.

ثبت قرارداد

برای ثبت قرارداد جدید در سامانه، مراحل زیر را دنبال نمایید:

  1. از منوی اصلی قراردادها را کلیک کنید.
  2. از زیر منو گزینه ثبت قرارداد را انتخاب نمایید.
  3. در پنل سمت چپ، سه بخش ثبت قرارداد، پیوست های قرارداد و بندهای قرارداد نمایش داده می شود. در هنگام تکمیل هر بخش لازم است به نکاتی که در ادامه به آن پرداختیم توجه لازم را داشته باشید.

بخش ثبت قرارداد

در هنگام پر کردن بخش ثبت قرارداد به نکات زیر توجه نمایید:

  • اگر نوع قرارداد در لیست مربوط به تیپ قرارداد وجود ندارد، لازم است تا ابتدا نوع قرارداد را در سیستم ثبت نمایید. برای این منظور می توانید به آموزش تعریف نوع قرارداد مراجعه نمایید.
  • اگر طرف اول قرارداد در لیست مربوط به طرف اول قرارداد وجود ندارد، لازم است تا ابتدا طرف اول قرارداد را در سیستم ثبت نمایید. برای این منظور می توانید به آموزش ثبت طرف اول قرارداد مراجعه نمایید.
  • اگر طرف دوم قرارداد در لیست مربوط به طرف دوم قرارداد وجود ندارد، لازم است تا ابتدا طرف دوم قرارداد را در سیستم ثبت نمایید. برای این منظور می توانید به آموزش ثبت طرف دوم قرارداد مراجعه نمایید.
  • اگر واحد درخواست کننده در لیست مربوط به واحد درخواست دهنده وجود ندارد، لازم است تا ابتدا واحد درخواست کننده را در سیستم ثبت نمایید. برای این منظور می توانید به آموزش ثبت واحد درخواست دهنده مراجعه نمایید.

بخش پیوست قرارداد

اگر قرارداد شامل پیوست است، لازم است تا ابتدا اسناد مورد نیاز برای پیوست قرارداد را در سیستم ثبت نمایید. برای این منظور می توانید به آموزش تعیین اسناد مورد نیاز برای قرارداد مراجعه نمایید.

بخش بندهای قرارداد

در هنگام پر کردن بخش بندهای قرارداد به نکات زیر توجه نمایید:

اگر بند قرارداد در لیست مربوط به ماده قرارداد وجود ندارد، لازم است تا ابتدا بند قرارداد را در سیستم ثبت نمایید. برای این منظور می توانید به آموزش ثبت ماده های قرارداد مراجعه نمایید.

برای اضافه نمودن بیش از یک بند قرارداد، بر روی دکمه کلیک کنید.

  به بالای صفحه بردن