امور قرادادها

این سامانه جهت امور قراردادهای گروه صنعتی انتخاب فراهم گردیده است.در این سامانه امکاناتی شامل ثبت درخواست قرارداد توسط واحدهای سازمان، اعمال نظر دپارتمانهای مرتبط، تأیید نهایی قرارداد و چاپ قرارداد فراهم گردیده است.

ثبت واحد درخواست دهنده

برای تعیین نمودن واحد درخواست کننده قرارداد، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. از منوی اصلی اطلاعات پایه را کلیک کنید.
2. از زیر منو گزینه امضا کنندگان قرارداد را انتخاب نمایید.
3. پس از تکمیل فیلدهای فرم، دکمه ثبت را بفشارید.

  به بالای صفحه بردن