CRM کارمندان

سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان از سمتی به کارمندان مجموعه مرتبط خواهد شد و این افراد موظف هستند به بهترین شکل ممکن موارد اعلام شده از طرف مشتریان را بررسی کرده و توسط تیم های مربوطه به آنها پاسخ دهند.

آموزش ساخت ویو

· انتخاب فرم

فرمی که قصد دارید بر روی آن گزارش­ گیری کنید، انتخاب نمایید. (در این آموزش فرم پذیرش در نظر گرفته شده است.)
انتخاب فرم برای ساخت ویو

· ایجاد ویو

  1. در کنار نام ویوی پیش فرض، بر روی فلش کلیک نمایید.
  2. در انتهای لیست نمایش یافته، گزینه ی «ایجاد نمایش شخصی» را انتخاب نمایید.
ایجاد ویوی شخصی

· انتخاب ویوی ذخیره شده

می توانید با انتخاب یکی از ویوهای ذخیره شده از لیست، فیلتر ویوی انتخاب شده را ویرایش نمایید و یا این که برای ایجاد ویوی جدید، دکمه ی «جدید» را کلیک کنید.

ایجاد ویوی شخصی جدید
* در ادامه لیست گزینه های قابل استفاده در این فرم توضیح داده شده است.

· تعیین شرط 

اگر فرم انتخاب شده برای ایجاد ویو با سایر فرم ها در ارتباط باشد، می توانید در صورت لزوم، از لیست «موارد مرتبط» ارتباط مورد نظر را انتخاب کنید. در این صورت می توانید به فیلدهای فرم مرتبط ی که انتخاب نموده اید، دسترسی داشته باشید. برای تعیین شرط بر روی فیلد یا فیلدهای مورد نظر، مراحل زیر را دنبال نمایید.
  1. از لیست «فیلدها»، فیلد مورد نظر را انتخاب کنید.
  2. شرط را تعیین نمایید. توجه کنید که با توجه به نوع فیلد انتخاب شده لیست شروط نمایش یافته تغییر می نماید.
  3. مقدار مورد نظر برای فیلد انتخاب شده را تعیین نمایید.
تعیین شرط

* در هنگام تعیین شرط بر روی فیلد، به تو رفتگی های سطر توجه داشته باشید.

· لیست امکانات 

«نمایش های ذخیره شده»: نمایش لیست ویوهای ذخیره شده

«نتایج»: مشاهده نتایج شروط تعیین شده

«جدید»: نادیده گرفتن شروط تعیین شده و ایجاد ویوی جدید

«ذخیره»: ذخیره ویو

«ذخیره به عنوان»: ذخیره ویو با نام جدید

«ویرایش ستون ها»: انتخاب/ ویرایش ستون های نمایش یافته در نتیجه خروجی ویو

«ویرایش خصوصیات»: ایجاد/ ویرایش نام و توضیحات ویو

«پاک کردن»: نادیده گرفتن شروط تعیین شده

  به بالای صفحه بردن