مراکز یکپارچه کنترل پروژه

مراکز یکپارچه کنترل پروژه یا EPM جهت بررسی و بهینه سازی روند پیشبرد پروژه ها، مستند سازی پروژه ها، ارتباطات مسئولین و مرتبطین هر پروژه با یکدیگر و نهایتا خروجی هر پروژه استفاده می گردد.

ویرایش و بارگذاری اطلاعات

در ویدئوی زیر آموزش لازم برای ویرایش و بارگذاری اطلاعات پروژه در EPM در دسترس است.

  به بالای صفحه بردن