پیش نمایش پرداخت اقساطی

در سامانه دوو این امکان فراهم است که با انتخاب تعداد چک، فاصله بین چکها و تاریخ اولین سررسید، مبلغ و تاریخ چکهایی که مصرف کننده باید ارائه دهد را می توان مشاهده کرد. در واقع پیش نمایشی برای اطلاع رسانی به مصرف کننده نمایش داده می شود تا در صورت تایید ، ادامه فرایند ثبت سفارش انجام شود.

  به بالای صفحه بردن