سامانه

سایت های تیمی

سایت های تیمی این سایت ها اعم از مراکز آمار و داده کاوی، کمیته های روابط عمومی، سامانه های یکپارچه SAP و… همگی به جهت مدیریت واحد های سازمان به صورت اختصاصی مورد استفاده قرار می گیرند. ورود به سامانه سایت های تیمی اطلاعات آماری در رابطه با نرم افزار 0 کاربران سامانه 0 شرکت …

سایت های تیمی ادامه مطلب »

مراکز یکپارچه کنترل پروژه

مراکز یکپارچه کنترل پروژه مراکز یکپارچه کنترل پروژه یا EPM جهت بررسی و بهینه سازی روند پیشبرد پروژه ها، مستند سازی پروژه ها، ارتباطات مسئولین و مرتبطین هر پروژه با یکدیگر و نهایتا خروجی هر پروژه استفاده می گردد. ورود به سامانه مراکز یکپارچه کنترل پروژه اطلاعات آماری در رابطه با نرم افزار 0 کاربران …

مراکز یکپارچه کنترل پروژه ادامه مطلب »

مراکز مدیریت اسناد

مراکز مدیریت اسناد مراکز مدیریت اسناد یا DMS جهت کنترل و ارتباط کلیه اسناد و مدارک درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین ویرایش و پیگیری روند پیشرفت مستندات سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. ورود به سامانه مدیریت اسناد اطلاعات آماری در رابطه با نرم افزار 0 کاربران سامانه 0 مراکز اسناد 0 کاربران …

مراکز مدیریت اسناد ادامه مطلب »

گردش کار

گردش کار سامانه گردش کار جهت به گردش در آوردن یک فقره اطلاع مورد استفاده قرار می گیرد، در هر مرحله از گردش کار کاربر می تواند فقره اطلاع را تایید یا رد نماید. این نرم افزار در حال حاضر برای به گردش درآوردن کلیه درخواست ها و آیتم ها در سیستم SAP مورد استفاده …

گردش کار ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن