آقای مهندس مهدی لطفی

مدیر تیم نرم افزار

تیم وب

مریم یاوری فرد

کارشناس وب

سحر قربانی

کارشناس وب

اعظم حسینی

کارشناس وب

محسن نبوی

کارشناس وب

بابک صفایی

کارشناس وب

تیم دسکتاپ

آقای ایمان فروشانی

کارشناس نرم افزار

خانم وطنخواه

کارشناس نرم افزار

عمادالدین مهرابی

کارشناس نرم افزار

علی سعیدی

کارشناس نرم افزار

حمید هارونی

کارشناس نرم افزار

رضا بوریایی

کارشناس نرم افزار

حسین سالک

کارشناس نرم افزار

سمانه باقری

کارشناس نرم افزار

تیم CRM

سیدمنصور حسینی

سرپرست تیم CRM

شیما اسماعیلی شریف

کارشناس CRM

فریده کشاورز

کارشناس CRM

سروش عباسی نیا

کارشناس CRM

تیم CMS

بهاره شریفیان

کارشناس CMS

تیم BI

مهناز محمدزمانی

سپرست تیم هوش تجاری

رضا افخم نیا

کارشناس هوش تجاری

ابراهیم امینی

کارشناس هوش تجاری

فرزاد ملکی

کارشناس هوش تجاری

تیم DBA

سعید شیرزادیان

مدیر بانک اطلاعاتی

احسان گودرزی نیا

کارشناس DBA

تیم شیرپوینت

ایوب رحمتی

سرپرست تیم شیرپوینت

حسین قرقانی

کارشناس شیرپوینت

تیم اندروید

حسین ببریانی

سرپرست تیم اندروید

ایمان سپهری مقدم

کارشناس اندروید

مهرداد حیدری

کارشناس اندروید

تیم مدیران محصول

عرفان فولادفر

مدیر محصول

تیم PLM

مهدی ماه آور

کارشناس PLM

سعید اصفهانیان

کارشناس PLM

تیم UI

محمد حسین شیری

کارشناس نرم افزار

مسعود ایمانی

کارشناس نرم افزار

تیم پشتیبانی

داوود بیگی

کارشناس پشتیبانی

مریم زمانی

کارشناس پشتیبانی

مهسا آزرم

کارشناس پشتیبانی

  به بالای صفحه بردن